IB (International Baccalaureate) program osnovan je u Švajcarskoj krajem šezdesetih godina prošlog veka. Nastao je kao inicijativa škole Ujedinjenih nacija u Njujorku i Međunarodne škole u Ženevi. Ideja je nastala iz potrebe da se prenebregnu razlike između mnogih obrazovnih sistema širom sveta kako bi se olakšalo obrazovanje deci prisiljenoj da često menjaju zemlje stanovanja i škole zbog međunarodne karijere svojih roditelja.

Danas više od 2500 škola sprovodi IB programe i obrazuje učenike na srednjoškolskom nivou. Završni ispiti polažu se na kraju srednje škole; ocenjuje ih nezavisna organizacija sa sedištem u Ženevi (IB Organisation), a takva svedočanstva priznaju najprestižniji univerziteti u svetu.

Koja je razlika?
Ono što je drugačije jeste to što učenici imaju širok izbor jezika – obrazovanje je dostupno na engleskom, francuskom i/ili španskom jeziku.
Nadalje, umesto fokusiranja na samo četiri predmeta kao što je to slučaj u Velikoj Britaniji, IB program pruža mogućnosti deci sa širim rasponom interesa, kao i onima koji su još neodlučni.


Kako se uči?
Predmeti su podeljeni u šest grupa. Deca biraju po jedan predmet iz svake grupe, od kojih tri moraju biti na naprednom nivou, a tri na onom standardnom.
Šest grupa u koje su podeljeni programi svugde su jednake; međutim, ne nude sve mogućnost izbora predmeta na više nivoa.
Grupa 1: Prvi jezik – označava prvi jezik učenika ili službeni jezik škole. Fokus je na jezičkom i književnom znanju.
Grupa 2: Drugi jezik – može biti na osnovnom, srednjem i naprednom nivou. Izbor je obično prilično velik pa svako može da pronađe nešto u skladu sa svojim željama i interesovanjima.
Grupa 3: Društvene nauke (istorija, ekonomija, IT)
Grupa 4: Prirodne nauke (biologija, hemija, fizika, prirodni sistemi itd.)
Grupa 5: Matematika (matematika, matematičke metode itd.)
Grupa 6: Umetnički i naučni izborni predmeti (medicinski predmeti, muzička umetnost, pozorište, vizuelne umetnosti ili predmeti iz grupe od 1 do 4).Ispiti i ocenjivanje
Ispiti iz šest odabranih predmeta održavaju se na kraju druge godine. Učenici dobijaju dve ocene – jednu im daje nastavnik, a drugu spoljnja ocenjivačka institucija. Svedočanstvo se priznaje na svim prestižnijim univerzitetima u svetu.

Kada je pravo vreme za pohađanje ovog programa?
Ovaj program namenjen je učenicima od 16 do 19 godina. Većina škola nudi mogućnost trogodišnjeg školovanja sa pripremnom godinom (pre-IB), kao i pripreme za završne ispite u poslednje dve godine.

Jezici i države
Program je dostupan na engleskom, francuskom i/ili španskom u različitim školama. Putem Integrala možete se prijaviti na IB škole u Švajcarskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Austriji i Holandiji.

Prijava i izbor škole
Prilikom izbora škole po IB programu i prilikom prijave važno je znati kako pravilno uklopiti interese učenika sa ponuđenim predmetima u različitim školama.

Nazad