Tipovi master diploma


Pretražujte brže programe master studija u inostranstvu sa ovim kratkim vodičem kroz skraćenice master diploma.

U akademskom smislu, master diploma je najraznovrsnija kvalifikacija koju možete steći. Osim po dužini trajanja, razlikuju se po tipu, disciplinarnosti, stilovima predavanja i po tome da li su istraživački ili strukovni. Neki su multidisciplinarni pa ne ulaze ni u jednu kategroiju striktno.

’Master programi traju od jedne do dve i po godine’.

Master programi traju od jedne do dve i po godine. Jednogodišnji masteri porazumevaju da ste završili četvorogodišnje studije i imate 240ESPB bodova. Dvogodišnji masteri zatevaju minimum trogodišnje studije i 180 ESPB poena. Strukovni, odnosno specijalistički masteri uglavnom traju godinu dana i njih možete pronaći u Velikoj Britaniji, Holandiji, Italiji, Švedskoj, SAD-u, Kanadi itd. Istraživački masteri su uglavnom dvogodišnji.

Pogledajte kratak pregled tipova master diploma, kao i njihovih skraćenica. Kada pretražujete programi, skraćenice vam odmah govore o kojoj vrsti programa se radi i kakvu ćete kvalifikaciju steći po završetku studija. Ako želiš da pročitaš više o razlozima da upišeš master studije u inostranstvu, pročitaj naš članak o tome ovde.

Master of Arts (MA)

Master of Arts je diploma koja se dodeljuje disciplinama poput umetnosti i društvenim naukama. Na primer, posle završetka studija komunikacija, obrazovanja, jezika i lingvistike, književnosti, istorije, muzike, geografije.

Master of Science (MS, MSc)

Master of Science se dodeljuje naučnim disciplinama, poput matematike, hemije, biologije, zdravstva, inženjerstva, zdravlja, informatike itd. Neka polja se mogu tumačiti kao društvene i prirodne nauke, poput ekonomije, pa u tom slučaju svaka institucija autonomno odlučuje koju će titulu dodeliti.

Master of Research je diploma stvorena za buduće istraživače. Ova diploma daje prednost svim kandidatima koji žele da upišu doktorat i započnu istraživačku karijeru. Neke institucije postavaljaju znak jednakosti između MSc i MRes diplome, tako da treba pročitati opis programa pre apliciranja.

Master of Philosophy (MPhil)

Master of Philosophy je takođe istraživački master, koji dozvoljava studentu da se fokusira na jedno polje istraživanja detaljno, sa ciljem da samostalno uradi projekat do kraja studija. Ova diploma je uglavnom prethodnica PhD-ju, odnosno doktoratu. Dužina ovog programa se razlikuje po zemljama i institucijama, ali uglavnom traje 2 godine.

Specijalizovani i profesionalni master programi

Ovi programi se najčešće odnose na određenu profesiju, a fokusiraju se na karijerni razvoj u tom polju. U pitanju su programi koji su praktično orijentisani i koncipirani tako da studentima pruže znanja i veštine koji su potrebni za rad u odabranom polju. U nastavku možete pogledati neke od najčešćih vrsta specijalizovanih i profesionalnih master programa:

Master of Business Administration (MBA)

MBA je program koncipiran tako da studentima pruži znanja i veštine neophodne za napredak u karijeri u oblastima biznisa i menadžmenta. Studenti na ovakvim programima imaju priliku da učestvuju u različitim treninzima, seminarima i obukama, koji im kasnije omogućavaju da svoje znanje primene u različitim aspektima biznisa. Većina polaznika MBA programa su kandidati koji već imaju određeno profesionalno i menadžersko iskustvo i najčešće pripadaju grupi srednjeg menadžmenta, a jedan od uslova za upis na ovakve programe je 2 – 3 godine radnog iskustva. Studenti takođe imaju mogućnost da kombinuju MBA sa nekim drugim specijalizacijama i na taj način oblikuju program prema svojim interesovanjima.

Master of Public Administration (MPA)

Master of Public Administration je program sličan MBA, koji se fokusira na državni sektor. Polaznici ovog programa mogu da odaberu jednu od sledećih specijalizacija: životna sredina, međunarodna administracija (sa ciljem da se obuče za rad u vladinom sektoru), nevladine organizacije, neprofitne organizacije, kao i konsultantske kuće. MPA pruža teorijsko i praktično znanje, sa fokusom na analizu politika i menadžment.

Master of Public Health (MPH)

MPH je program koji koristi interdisciplinarni pristup oblastima vezanim za javno zdravlje i obučava studente kako da prate, dijagnostifikuju i regulišu zdravstvene probleme društva kroz javne politike. Veliki broj MPH programa nudi studentima mogućnost da se specijalizuju u nekoj od sledećih oblasti: epidemiologija, globalno zdravlje, zdravlje na radu, kao i nutricionizam. U nekim zemljama se na ovaj program primaju studenti koji su završili bilo koje akreditovane srodne studije, dok u nekim primaju samo studente koji su završili osnovne studije u oblasti medicine.

Master of Social Work (MSW)

Master of Social Work obučava studente za rad u oblasti socijalnog rada. Studenti na ovom program mogu da biraju između dva smera: klinički – koji podrazumeva rad direktno sa strankama ili politički – koji podrazumeva rad u oblastima socijalne politike i organizacije zajednice.

Master of Laws (LLM)

Master of Laws je master program namenjen studentima koji su završili osnovne studije u oblasti prava. Uglavnom univerziteti nude LLM programe iz različitih oblasti, što studentima daje mogućnost da se specijalizuju u određenoj grani prava.

Master of Arts in Liberal Studies (MA, MALS, MLA/ALM, MLS)

Master of Arts in Liberal Studies je interdisciplinarni program koncipiran tako da polaznicima pruži teorijska znanja iz različitih oblasti. Ovaj program najčešće biraju studenti koji ne žele da se opredele za određenu profesiju, već žele da istraže nove ideje i steknu što više znanja.

Master of Fine Arts (MFA)

Master of Fine Arts je program koji se fokusira na praktičan rad, a odnosi se na različite vrste umetnosti. Najčešći smerovi za koje se studenti mogu opredeliti na MFA programima su: kreativno pisanje, grafički dizajn, fotografija, film, pozorište i likovne umetnosti.

Master of Music (MM/MMus)

Master of Music je program koji se nudi na određenim univerzitetima i muzičkim akademijama. Studenti mogu da biraju da se specijalizuju u oblastima kao što su muzičko izvođenje, kompozicija ili dirigovanje, uz napredno izučavanje muzičke teorije.

Master of Education (MEd, MSEd, MIT, MAEd, MAT)

Master of Education je program koji priprema studente za karijeru u oblasti obrazovanja. Programi koje ovaj master program nudi mogu se odnositi na studente koji su već sertifikovani profesori i žele da se specijalizuju u određenoj oblasti, kao što su kurikulum, specijalna edukacija, savetovanje ili administracija, a mogu se odnositi i na studente koji žele da postanu sertifikovani profesori predavači. MIT i MAT programi podrazumevaju obaveznu praksu i sticanje sertifikata koji je potreban kako bi profesor mogao da predaje u državnim školama.

Master of Engineering (MEng)

Studenti MEng programa mogu se opredeliti za akademski program koji se fokusira na teoriju i praksu u oblasti inženjerstva, ili profesionalni program, koji se fokusira na pripremu studenata za rad u oblasti inženjerstva. Program je dosta zahtevniji od drugih master programa, jer na nekim univerzitetima se od studenta zahteva da ima objavljene radove u industiji kako bi mogao da diplomira, na nekim se zahteva praksa u određenim kompanijama povezanim sa industrijom ili rad u laboratoriji, dok neki zahtevaju sve navedene uslove.

Master of Architecture (M.Arch)

Master of Architecture je namenjen studentima arhitekture koji kroz obaveznu praksu, projekte i radove, kao i završne ispite, stiču uslove za dobijanje licence neophodne za dalji rad u ovoj oblasti.

Ako još uvek niste odlučili koji master želite da upišete, kontaktirajte naše obrazovne savetnike . Naše usluge su potpuno besplatne za sve buduće studente koji izaberu jedan od naših partnerskih univerziteta u inostranstvu.

<<Prijavite se za besplatno savetovanje! >>

Ostanite kod kuće i zakažite virtualni sastanak sa nama. Dostupni smo Vam i za onlajn konsultacije preko skajpa, tako da nije potrebno da dolazite do kancelarije u ovom trenutku.

Istaknute Objave