Školovanje u Francuskoj

Srednje škole u Francuskoj

Vodič za školovanje u Francuskoj

Elitne privatne srednje škole i srednje obrazovanje u Francuskoj - izaberite najbolje obrazovanje za svoje dete!

Po čemu se razlikuje?

Srednjoškolsko obrazovanje u Francuskoj traje sedam godina i podeljeno je u dva ciklusa.
Prvi ciklus je tzv. collège, koji pohađaju deca između 11 i 15 godina, traje četiri godine, a završava se dodelom državne diplome Brevet.
Drugi ciklus je tzv. lycée, traje tri godine, a učenici mogu da odaberu nastavak školovanja na jednom od tri vrste koledža: opštem, tehničkom ili profesionalnom.
Nakon druge godine, učenici se odlučuju za jedan od kurseva: književnosti (Bac L), nauka (Bac S) ili ekonomije i sociologije (Bac ES). Svi ovi programi orijentisani su na stručno usavršavanje učenika u svakoj od odabranih oblasti.
Školska godina podeljena je na tri vremenska razdoblja

 

Koji je način podučavanja?

Kurikulum je u francuskim školama napravljen tako da učenici moraju da pohađaju časove francuskog, istorije, geografije, dva strana jezika, filozofije, matematike, biologije, fizičkog vaspitanja i još jednog ili dva izborna predmeta. Svaki stručni program fokusira se na grupu predmeta koji se detaljnije proučavaju, što kasnije daje bolje rezultate na finalnim ispitima.

 

Ispiti i ocenjivanje

Studenti polažu dva ili tri ispita zrelosti na kraju prve godine – obično su to francuski jezik, istorija i geografija, i matematika i biologija. Ostatak mature održava se krajem druge godine. Svaki semestar ima šest-sedam obaveznih predmeta u zavisnosti od struke, kao i dva-tri izborna predmeta.


Diploma Baccalauréat temelji se na ukupnom uspehu postignutom na finalnim ispitima iz svih relevantnih predmeta. Minimalan uspeh potreban za prolaz jeste 10/20, dok se odličnom ocenom smatra sve od 16/20 pa naviše. Učenici koji su postigli rezultat 9/20 ili niži imaju pravo da izađu na usmeni ispit za popravljanje uspeha u roku od nedelju dana nakon objave rezultata.


Rezultati Baccalauréata koriste se za upis na univerzitete i za nastavak obrazovanja.

Nazad