Image by vaun0815

Školovanje u Švajcarskoj- Srednje škole u Švajcarskoj

Vodič za školovanje u Švajcarskoj

Elitne privatne srednje škole i srednje obrazovanje u Švajcarskoj-- izaberite najbolje obrazovanje za svoje dete!

Sa svoja četiri službena jezika, raznolikom kulturom, prelepim pejzažima i mirnom i sigurnom okolinom, Švajcarska nije samo popularna turistička destinacija već je i idealno mesto za obrazovanje. Privatne škole u zemlji imaju tradiciju pružanja individualizovanog, inovativnog i kvalitetnog programa za učenike srednjih škola koji dolaze iz celog sveta.
 

Po čemu se razlikuje?

Švajcarski obrazovni sistem decentralizovan je i autonoman, i poznat je kao jedan od najboljih na svetu. Službeni jezik odgovarajućeg kantona jezik je i na kojem se odvija nastava u školi. Različite regije imaju posebna obeležja i pravila u vezi sa obrazovanjem.

Osnovnoškolsko obrazovanje počinje od 4. do 6. godine, u zavisnosti od kantona. Prosečno traje sedam do devet godina, od kojih prvi nivo traje tri do pet godina, a drugi tri ili četiri godine.

Na kraju srednje škole u Švajcarskoj polaže se dvojezična matura. Engleski i francuski optimalan su izbor svim stranim učenicima koji imaju visok nivo znanja oba jezika. Nakon položene mature učenici dobijaju svedočanstvo koje služi kao kvalifikacija za upis na univerzitet.

 

Koji je način podučavanja?

Kurikulum za Swiss Maturité Fédérale od 13 do 15 godina uključuje obavezne predmete, tri strana jezika i dodatne izborne predmete. 

Međutim, osim švajcarske mature, deca mogu da odaberu britanske programe GCSE ili A nivoe, francuski Baccalauréat, nemački Abitur ili program IB (International Baccalaureate) i da steknu pripadajuće kvalifikacije.

Jezički predmeti takođe mogu da variraju u zavisnosti od odabranog obrazovnog sistema i programa.

 

Kada je pravo vreme za upis u školu?

Švajcarske privatne škole imaju mnogo iskustva s upisima učenika iz celog sveta te su prilagodile svoje programe tako da prelazak iz drugačijeg obrazovnog sistema bude što lakši i prihvatljiviji. Učenici od 14 i 15 godina mogu da se direktno upišu čak i sa prosečnim 

nivoom znanja jezika pa tokom prve godine mogu da slušaju dodatne jezičke časove. Međutim, upis u više razrede srednje škole zahteva visok nivo znanja jezika i dobre ocene.

Izbor škole zavisi od godišta učenika, stepena obrazovanja, nivoa znanja jezika, budućeg obrazovanja kao i planova samog učenika.

Kolike su školarine?

Školarine zavise od škola i programa, a mogu varirati od 55.000 do 75.000 švajcarskih franaka godišnje.