Školovanje u Velikoj Britaniji

Srednje škole u Engleskoj

Vodič za školovanje u Engleskoj

Elitne privatne srednje škole i srednje obrazovanje u Velikoj Britaniji - izaberite najbolje obrazovanje za svoje dete!

☑ Najbolji internati i privatne srednje škole u Velikoj Britaniji

☑ International Baccalaureate (IB) programi

☑ A-levels programi (zadnja dva razreda srednje škole)

☑ GCSE / IGSCE

☑ Izvrsni akademski rezultati

☑ Stipendije

☑ Pripreme za top Univerzitete

 

Sve informacije o elitnim privatnim srednjim školama u Velikoj Britaniji udaljene su samo nekoliko klikova! 

Kako funkcioniše? 

Obrazovanje je obavezno u periodu od pet do 16 godina. Do 14. godine učenici prolaze kroz opšti program i za to vreme nemaju ispite. Dve najvažnije faze u srednjoškolskom obrazovanju jesu tzv. V i VI forma. U periodu između 11 i 14 godina učenici pohađaju između 10 i 15 različitih predmeta pošto program ne predviđa polaganje službenih ispita.

 

V forma – GCSE (General Certificate of Secondary Education): 14-16 godina

Prve dve godine srednjoškolskog obrazovanja. Već u prethodnoj godini (8. razred) od učenika se očekuje da odaberu predmete koje će učiti u njihovom kurikulumu za GCSE (njih između pet i 10).
Na kraju druge godine učenici pišu državnu maturu i primaju srednjoškolsku diplomu GCSE. U ovoj fazi mogu da završe svoje školovanje ili da ga nastave

 

Strani učenici koji se upisuju u srednju školu sa 15 godina ili oni koji imaju potrebu za dodatnom obukom na engleskom jeziku mogu upisati jednogodišnji program International GCSE. Taj se program sastoji od samo pet predmeta i po njegovom završetku učenici mogu da nastave školovanje sa svojim vršnjacima u VI formi.

 

VI forma – nivoi AS i A: 16-18 godina

Poslednje dve godine srednjoškolskog obrazovanja učenici u Velikoj Britaniji rade po specijalizovanim programima kao što su nivoi AS (Advanced Subsidiary) i A (Advanced). Njihova glavna prednost jeste to što pružaju mogućnost upisa na univerzitete u Velikoj Britaniji i širom sveta na osnovu rezultata završnih ispita.
Tokom dve godine učenici biraju i slušaju četiri-pet predmeta u zavisnosti od interesovanja i oblasti u kojoj žele da nastave svoje školovanje

Ispiti i ocenjivanje

U septembru 2015. godine promenjen je način i raspored testiranja učenika koji polažu A nivo. 
Najveća promena jeste to da ispiti za A nivo više nisu modularni i da se održavaju na kraju druge godine. Rezultati ovih ispita označavaju konačan uspeh učenika u njegovom srednjoškolskom obrazovanju. Nakon prve godine učenici odlučuju o tome koja će tri predmeta slušati na narednoj godini i za njih se ne održavaju ispiti.

 

Kada je pravo vreme za odlazak?

Internati prihvataju decu stariju od 11 godina, te ih upisuju u britanski sedmi razred. Najprikladnije je da dete započne školovanje u britanskoj školi sa 14 godina, kada kreće program GCSE, ili sa 16 godina, kada se slušaju predmeti i pripreme za državnu maturu. Međutim, sa pripremom za početak školovanja u Velikoj Britaniji treba krenuti barem jednu godinu ranije. Neke škole su fleksibilne pa nude i prelazne programe kako bi se stranim učenicima olakšao transfer na britanski sistem obrazovanja i kako bi se uravnotežio akademski i jezički nivo.

Koji su uslovi za upis?

Da bi bili prihvaćeni u britanskoj privatnoj školi, učenici moraju da zadovolje sledeće uslove:

  • znanje engleskog jezika mora biti na određenom nivou

  • prosek ocena mora biti dobar

  • učenik mora proći prijemne ispite u školama (npr. iz matematike, engleskog jezika, test inteligencije)

 

Priprema

Preporučljivo je da se sa pripremama počne godinu ili dve unapred jer se u nekim školama mesta vrlo brzo popunjavaju, a u drugima čak postoji i lista čekanja. Većina škola zahteva registraciju.
Naplaćuje se naknada za pokrivanje administrativnih troškova. Nakon registracije, na redu je ispit, test znanja engleskog jezika ili razgovor sa predstavnicima škole. Formalno, ponuda mesta dolazi nakon završetka procesa odabira.