Motivaciono pismo najteži je deo prijave na univerzitete u inostranstvu ne zbog njegovog obima, već zbog sadržaja koji je univerzitima izuzetno važan. Prilikom procesa obrade prijave kandidata, 70% zavisi od motivacionog pisma, dok je ostalih 30% podeljeno između rezultata jezičkih ispita, mature, diplome i iskustva.

 

Uzrast: 3. i 4. razred srednje škole

Trajanje: 2-3 sata + samostalni rad

Grupe: do 10 učenika

Nastava: Unapred dogovoreni termini za vreme radne nedelje

Naknada uključuje:

  • Upoznavanje s pravilima pisanja motivacionog pisma

  • Grupne rasprave o radnoj verziji pisma

  • Individualne konsultacije

  • Završavanje pisma uz savete obrazovnog savetnika

Studije

Glavni cilj naših seminara jeste da uz našu pomoć što bolje napišete svoje motivaciono pismo. Uz savete naših obrazovnih savetnika – ali i uz vašu kreativnost – sigurni smo da će vam se otvoriti vrata svih velikih univerziteta.

Seminari se održavaju u malim grupama i podeljeni su u nekoliko faza.

Seminar -

 - Prvi deo seminara vode obrazovni savetnici koji će uputiti kandidate kako i na koji način da pravilno napišu motivaciono pismo. 
Na osnovu ličnog iskustva, Integralovi savetnici upozoriće kandidate na posebna pravila i zahteve prilikom pisanja motivacionog pisma za svaku pojedinu državu, univerzitet i studije.
Osim smernica, u nastavnim materijalima kandidati dobijaju na uvid i pozitivne i negativne primere motivacionog pisma kako bi iz prve ruke mogli da prepoznaju greške i izbegnu ih prilikom pisanja svog pisma.
Međutim, ti primeri služe isključivo kao putokazi prilikom pisanja. Oni se NE SMEJU kopirati jer svako motivaciono pismo prolazi kroz proveru za otkrivanje plagijata. U slučaju da se dokaže plagijarizam, prijava se automatski odbija i poništava.

  • U drugom delu seminara kandidati pripremaju plan pisanja i predstavljaju svoju radnu verziju pisma.

  • U pojedinačnom razgovoru sa svakim kandidatom obrazovni savetnik pomaže studentima da odluče:

- šta da uklone i šta da uključe u pismo
- kako da formulišu sadržaj i svoje argumente
- kako da stilski doteraju pismo i uklone gramatičke greške

Pojedinačno savetovanje sa obrazovnim savetnikom

Pismo napravljeno u saradnji sa obrazovnim savetnikom spremno je za završno uređivanje. To podrazumeva prilagođavanje pisma svakom programu i svakom univerzitetu na koji je kandidat odlučio da se prijavi.

Uloga obrazovnog savetnika u završnim pripremama velika je jer različiti univerziteti imaju različite zahteve i mogućnosti, a i samo pismo potrebno je prilagoditi engleskom jeziku, što ponekad može biti velik izazov.

Kneza Mihaila 17/II (Spasićev prolaz, 2. sprat) 11000 Beograd

t: +381 11 401 0227 , +381 11 401 0228

e-mail: info@integraledu.rs

 

Posetite nas i na:

  • FB
  • Instagram
  • you-tube

 

© 2018, INTEGRAL GROUP