Šta su jezički kampovi?

Mnogobrojne škole organizuju posebne jezičke kampove u Engleskoj, Švajcarskoj, Nemačkoj, na Malti, u Austriji, Francuskoj, Portugalu, Španiji i SAD. Ovi kampovi pomažu deci ne samo da poboljšaju svoje znanje jezika već i da razviju ličnost i upoznaju vršnjake iz celog sveta. Poznato je da se jezik najbolje i najlakše uči u izvornom govornom području i u svakodnevoj komunikaciji. Tako su deca, dok učestvuju u zanimljivim i zabavnim igrama kao i sportovima u društvu svojih vršnjaka iz drugih zemalja, primorana da se služe stranim jezikom, a na taj način postiže se optimum njegovog usvajanja. Deca imaju jedinstvenu priliku da posete sve znamenitosti zemlje u kojoj borave, i da upoznaju njenu kulturu i običaje. Kući se vraćaju sa mnogo više znanja, iskustva i samopouzdanja, čime postižu značajnu prednost u daljem obrazovanju.

Vrste kurseva

Kursevi uz odmor: 20 školskih časova jezika nedeljno (engleski, francuski, nemački, italijanski, španski, holandski, ruski, kineski itd.) + rekreativne aktivnosti

Mešani kampovi: Časovi jezika + posebne aktivnosti. Ovi kampovi uključuju 20 školskih časova učenja jezika + 20 časova sportskih aktivnosti.

Za razliku od ostalih rekreativnih kampova, u našim partnerskim kampovima s decom rade profesionalni treneri.

 

Primeri aktivnosti u mešanim kampovima:

 • Učenje jezika i fudbal

 • Učenje jezika i jahanje

 • Učenje jezika i tenis

 • Učenje jezika i muzika

 • Učenje jezika i ples

 • Učenje jezika i fotografija

 • Učenje jezika i novinarstvo

 • Učenje jezika i pozorište

Akademski kampovi:

 • Intenzivna vrsta kampova koji su usmereni na poboljšanje nivoa znanja jezika.

 • Idealni kursevi za one koji žele da polažu jedan od testova engleskog jezika (IELTS, TOEFL, PET, FCE, CAE).

 • Uključuju akademske predmete za GCSE, A nivoe, IB programe i slično. Ovi programi su detaljni i posvećeni su akademskom profesionalizmu, kao i pripremama za visoko obrazovanje.

 • Pripremni kursevi za upis na univerzitete (unapređenje akademskih veština i jezika, simulacije intervjua, pisanje motivacionog pisma, profesionalna orijentacija, tematski seminari).
   

Primer mogućnosti sadržaja akademskog kampa:

 • Intenzivni kurs sa 24, 28, 30 ili 40 časova stranog jezika nedeljno

 • Pripreme za dobijanje jezičkog sertifikata (IELTS, TOEFL, PET, FCE, CAE)

 • Učenje predmeta za GCSE, A nivoe ili IB programe (srednjoškolsko obrazovanje)

 • Pripreme za upis na univerzitete (unapređenje akademskih veština i jezika, simulacije intervjua, pisanje motivacionog pisma, profesionalna orijentacija, tematski seminari)

Tematski/stručni kampovi: Zahtevaju napredno znanje jezika kako bi polaznici mogli da se koncentrišu na usvajanje specifičnih veština i kompetencija (poboljšanje retorskih sposobnosti, veštine debatovanja, novinarske ili čak dramske veštine, razvoj umetnosti, filma, fotografije, dizajna, plesa, baleta, muzičkih veština i sl.).
Takođe, postoji mogućnost odabira kampa koji se izrazito fokusira na predavanja koja ne obuhvataju časove jezika. Sva predavanja su na engleskom tako da uz usvajanje materije predmeta polaznici istovremeno poboljšavaju i svoje znanje engleskog jezika.

Primer mogućih predmeta:

 • Kurs vođstva / Retorika i debatovanje

 • Novinarstvo

 • Dramska umetnost

 • Kinematografija

 • Fotografija

 • Dizajn

 • Balet

 • Muzička umetnost

 • Medicina

 • Pravo

 • Biznis

 • Sport

Dnevni kamp (porodični odmor): Za roditelje koji smatraju da je prerano da ostavljaju decu samu ili sa bakom i dedom. U ovim kampovima deca mogu da počnu sa istraživanjem novog jezika već sa tri godine.