Osnovne informacije o studijama u Austriji

Zašto studirati u Austriji?

Zemlja:

 

Austrija je jedna od najpopularnijih destinacija za studiranje kod nas, kako zbog blizine i kvaliteta života, tako i zbog pristupačnih školarina i sjajnog obrazovanja. Austrijski univerziteti nude širok izbor programa, pa tako svaki student može pronaći program u oblasti koja ga zanima.

Upis na univerzitete

Prvi korak prilikom prijave na austrijske univerzitete je online registracija (Anmeldung). Nakon toga treba popuniti aplikaciju koju možete skinuti na zvaničnim stranicama univeziteta. Sva dokumenta zajedno sa popunjenom aplikacijom treba da stignu na adresu univerziteta pre 5. septembra za zimski semestar, tj. pre 5. februara za letnji semestar.

Potrebna dokumenta

 • Popunjena aplikacija koju možete preuzeti sa sajta univerziteta (ili se šalje poštom)

 • Državljanstvo i kopija lične karte ili važeći pasoš

 • Za upis na osnovne studije (bachelor) – srednjoškolska diploma

 • Za upis na master studije – diploma završenih osnovnih studija ili studija odgovarajućeg stepena

 • Dokaz o pravu na direktan upis na određeni studijski program u zemlji u kojoj je dokument na osnovu koga se konkuriše na studije izdat

 • Za slušanje velikog dela predavanja neophodan je dokaz o poznavanju nemačkog jezika

Sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački jezik i overena od strane sudskog tumača ili ovlašćenog notara. Prilikom prve posete univerzitetu, morate sa sobom poneti originale svih dokumenata.

U proseku se čeka 6 do 12 nedelja na povratnu informaciju, koja će zajedno sa potvrdom o prijemu na univerzitet (Bescheid) stići na vašu kućnu adresu ili putem imejla. Ukoliko dobijete Bescheid, potrebno je da se obratite Austrijskoj ambasadi u Beogradu, gde ćete dobiti precizna uputstva o time šta je sve potrebno za boravišnu dozvolu.

Upis se obavlja lično, kada odete u Austriju.

VAŽNO ! Pre odlaska u Austriju, neophodno je da položite prijemni i postanete redovan student na fakultetu i programu koji je srodan programu za koji ste aplicirali u Austriji. Fakultet mora biti akreditovan i međunarodno priznat, jer je u suprotnom nemoguće steći pravo za upis na fakultet u Austriji.

Često se dešava da fakulteti u Srbiji ne mogu da izdaju potvrdu o upisu, pa je u tom slučaju nekada dovoljna i potvrda da učenik/student ima pravo na upis na isti ili sličan fakultet u Srbiji. Bitno je da se potvrda izdaje za onaj semestar u kojem nameravate da započnete studije u Austriji. Ukoliko ste već upisani na fakultet, onda vam je potrebna potvrda da ste redovan student dotičnog fakulteta i da imate pravo upisa na sledeći semestar.

Treba posebno obratiti pažnju na programe koji imaju ograničenja u broju upisanih studenata. To se uglavnom odnosi na medicinu, stomatologiju, veterinu, psihologiju, komunikologiju, žurnalistiku, medije i komunikaciju.

Jezik studija

Osnovni jezik studija u Austriji je svakako nemački, ali na nekim univerzitetima postoje određen programi na engleskom jeziku. Ukoliko želite da upišete program na nemačkom, to podrazumeva da se od vas zahteva sertifikat poznavanja jezika na minimalnom nivou B2 (neki programi zahtevaju i C1). U slučaju da je odabrani program na engleskom, uslovi su isti kao i za nemački – dakle minimum B2 nivo.

Testovi koji se najčešće polažu i priznati su uglavnom na svim univerzitetima u Austriji su test ÖSD, Goethe Zertifikat, test DaF, test DSH ili telc C1 Hochschule.

Koji sertifikati jezika se priznaju za CA nivo?

 • Österreichisches Sprachdiplom – (ÖSD Zertifikat)

 • Sertifikat Gete Instituta

 • telc Deutsch

 • Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe I – DSD

 • diploma Jezičkog centra na Bečkom univerzitetu

 • Test Deutsch als Fremdsprache (Test DaF), minimum TDN 4 u svim delovima testa

Ukoliko se odlučite za program na nemačkom, a nemate odgovarajuće znanje jezika, za određene univerzitete postoji opcija da idete na pripremne kurseve u organizaciji univerziteta, ali se prvo svakako morate prijaviti na studijski program, a nakon toga aplicirati na pripremni program za strane studente. Za pripremni kurs nemačkog se možete prijaviti samo ukoliko već imate priznati sertifikat nemačkog na minimum A2 nivou.

Cene školarina:

Cene studija u Austriji se razlikuju od univerziteta do univerziteta, pa je potrebno proveriti detaljne informacije za svaki univerzitet posebno. Državni unierziteti uglavnom imaju istu školarinu, koja iznosi  363,36 evra po semestru za studente koji imaju državljanstvo neke od zemalja članica Evropske Unije (dakle ukoliko imate hrvatski ili neki drugi pasoš ova cena će važiti i za vas), dok je za internacionalne studente (non-EU) taj iznos 726,72 evra po semestru. Pored toga, svaki student dužan je da pored školarine plaća i članarinu za udruženje studenata u iznosu od 19,70 evra po semestru.

Privatni univerziteti imaju nešto više školarine, ali je kvalitet obrazovanja jednako dobar, a studije su uglavnom na engleskom jeziku.

 

Stipendije:

Cene studija u Austriji se razlikuju od univerziteta do univerziteta, pa je potrebno proveriti detaljne informacije za svaki univerzitet posebno. Državni unierziteti uglavnom imaju istu školarinu, koja iznosi  363,36 evra po semestru za studente koji imaju državljanstvo neke od zemalja članica Evropske Unije (dakle ukoliko imate hrvatski ili neki drugi pasoš ova cena će važiti i za vas), dok je za internacionalne studente (non-EU) taj iznos 726,72 evra po semestru. Pored toga, svaki student dužan je da pored školarine plaća i članarinu za udruženje studenata u iznosu od 19,70 evra po semestru.

Privatni univerziteti imaju nešto više školarine, ali je kvalitet obrazovanja jednako dobar, a studije su uglavnom na engleskom jeziku.

 

Da li mi je potrebna viza za studiranje u Austriji?

Kao i u svim drugim zemljama, i u Austriji će vam biti potrebna studentska viza. Kao što smo pomenuli u tekstu gore, boravišnu vizu je potrebno tražiti u ambasadi Austrije u Beogradu. Takođe, postoji opcija da istu tražite i u Austriji, u toku prva tri meseca po dolasku, za vreme kojeg na osnovu Šengenskog sporazuma srpski državljani imaju pravo da borave bez vize. Dosadašnje iskustvo studentata pokazalo je da je proces lakše obaviti u Austriji, jer se pojedina dokumenta dobijaju tek nakon što odete tamo.

Dokumentacija potrebna za izdavanje i produženje vize:

 • Popunjen formular

 • Pasoš

 • Izvod iz matične knjige rođenih

 • Fotografija (3,5 x 4,5 cm) ne starija od 6 meseci

 • Potvrda o prijemu na studije (Zulassungsbescheid ili Studienblatt ili Studienbestätigung)

 • Potvrda o prijavi boravka (Meldezettel)

 • Potvrda da niste osuđivani (ne starija od 6 meseci)

 • Potvrda o zdravstvenom osiguranju

 • Dokaz o obezbeđenim sredstvima za život kao i potvrdu o poreklu novca (za studente do 24 godine - 515,30 evra mesečno, preko 24 - 933,06 evra mesečno)

 • Ugovor sa stanodavcem ili studentskim domom

 • Između 160 i 174,30 evra za aplikaciju

Zahtev za studentsku vizu se mora podneti lično. Dokumenta koja nisu na nemačkom jeziku je potrebno prevesti od strane ovlašćenog sudskog tumača. Izvod iz matične knjige rođenih je potrebno overiti apostilom.

POPULARNI UNIVERZITETI U AUSTRIJI

Carinthia univerzitet primenjenih nauka nudi obrazovanje visokog standarda, a nalazi se na sjajnoj lokaciji u Južnoj Austriji, gde su obrazovanje, kultura i tehnologija optimalno kombinovani. Univerzitet nudi moderne programe u oblasti inženjerstva, menadžmenta, zdravstvenih nauka i socijalnog rada, na sjajno opremljenom kampusu, uz izvrsne profesore i gostujuće strane predavače, kao i iskusne profesionalce u određenim oblastima.

Apliciranje na Master studije Carinthia univerzitetu u Austriji traje do 30. septembra, za upis semestra u oktobru 2020. godine.

Period II: 16.03.- 15.05.20
Period III: 16.05. - 15.07.20
Period IV: 16.07. - 30.09.20

Zašto se prijaviti preko Integrala?
Show More

Dodatne Informacije

Ukoliko ste zainteresovani za studije u Austriji ili imate dodatnih pitanja, obratite se našim obrazovnim savetnicima. Tu smo da vam pomognemo da odaberete pravi studijski program za vas, kao i da vas posavetujemo i pomognemo u svim drugim koracima prilikom aplikacije na studije.

Dostupni smo za konsultacije putem Skype-a, vibera i whatsapp-a

(381) 60 062 28 91 - Za letnje programe i srednje škole u inostranstvu

(381) 60 062 2892  - Za konsultacije u vezi studija

e-mail: info@integraledu.rs

Posetite nas i na:

 • FB
 • Instagram
 • you-tube

 

© 2020, INTEGRAL GROUP